Vikin blog

Vikin blog

Hyena Škvrnitá

Hyeny škvrnité sú najväčším druhom hyen a obývajú rozsiahlu časť Afriky. Žijú v skupinách, takvzaných klanoch, kde spolu žije desať až osemdesiat zvierat. Zaujímavosťou týchto klanov je, že hlavné slovo v nich majú ženy, dominantné sú samice. To je pre predátory nezvyčajné. Aj sociálne správanie hyen škvrnitých je medzi predátormi ojedinelé. Členovia klanu sa navzájom poznajú, obývajú spoločný revír a mláďatá vychovávajú spolu v jednom brlohu. Ale veľa času trávia aj osamotne alebo v menších skupinách.

Předešlý článek Další článek