Vikin blog

Vikin blog

Freya bola vikinská bohyňa. Mala mačací záprah. Bola bohyňa plodnosti, úrody, lásky, krásy, ale však aj vojny a čarodejníctva. V nebeskom paláci hostila všetkých padlých bojovníkov. Spolu s Odinom prišla v boji o život, údajne o okamih skôr ako on.... [celý článek]

Vydáno: 19. 06. 2019

Kicune je lišiak z japonskej mytológie. Každých sto rokov mu nárástol nový chvost. Keď dosiahol vek tisíc rokov, mal ich teda deväť a potom sa už mohol premeniť na čokoľvek. Videl a počul všetko, čo sa odohrávalo kdekoľvek na svete.... [celý článek]

Vydáno: 19. 06. 2019

Maličký alebo poriadne veľký trollovia so stromom na hlave neboli vôbec priateľský. Spoznal by si ich podľa dlhéhonosa a mohli mať aj viacero hláv. Žili v lesoch, číhali okolo ciest, ovládali škodlivé kúzla a požierali ľudí. Boli veľmi prostý, ba až hlúpi, a s najväčšou radosťou škodili ľuďom.... [celý článek]

Vydáno: 19. 06. 2019

Šiva je hindský boh. Je to boh ničiteľ, nazývaný tiež Veľký boh, bol treťou postavou hindskej svätej trojice. Jeho úlohou bolo ničiť vesmír. Najčastejšie býval zobrazený ako meditujúci jogín. Uprostred čela mal tretie oko, ktoré mohlo zasiahnuť bleskom to, na čo pozrel.... [celý článek]

Vydáno: 19. 06. 2019

Brahma je hindský boh. Je stvoriteľ vesmíru. Bol prvým členom hindskej svätej trojice. Zrodil sa z lotosového kvetu. Brahma so štyrmi hlavami a štyrmi ramenami znázorňovali, ako sedí na husi. Stvoril všetko, čo existovalo, riadil svet a poznal budúcnosť.... [celý článek]

Vydáno: 19. 06. 2019

Višnu je hindský boh. Bol medzi najdôležitejšími bohmi. Bol druhým členom hindskej svätej trojice. Udržiaval poriadok a harmóniu vesmíru, ktorý pravidelne tvoril Brahma (pozri článok) a ničil Šiva (tiež pozri článok). Bol to boh udržiavateľ: keď sa svet ocitol v nebezpečenstve, ľudstvo chránil pre skazou. Znázorňovli ho, ako sedí uprostred veľkého ružového lotosového kvetu.... [celý článek]

Vydáno: 19. 06. 2019